Bài Viết

  Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta Máy Chủ Hà Nội

  Ngày đăng: 29/05/2021 | Chuyên Mục: Sự Kiên, Tin Tức | Lượt Xem: 6133

  Chuỗi Sự Kiện Đua Tốp Open Beta

  1. Đua Tốp Khởi Động

   

  Bắt đầu : 13:00 ngày 31/05/2021

   

  Kết thúc : 24h ngày 01/06/2021

   

  Lưu ý : phải max rs, đạt lv400 sớm nhất sẽ đạt tốp

   


   

  TOP Phần Thưởng
  1 150k Gcoin
  2 100k Gcoin
  3 50k Gcoin

   


   

   

   

  2. Đua Tốp Chủng Tộc

   

  Bắt đầu : 13:00 ngày 31/05/2021

   

  Kết thúc : 24h ngày 05/06/2021

   

  Phải max rs, đạt lv400 sớm nhất sẽ đạt tốp

   

  Lưu ý : mỗi class chỉ có 1 giải nhất ( đứng đầu mỗi chủng tộc sẽ dc nhận giải )

   

  ai là người max reset và đạt lv400 sớm nhất sẽ đoạt giải, reset lần cuối sớm nhưng lên lever 400 sau sẽ tính là thua

   


  TOP Chủng Tộc Phần Thưởng
  DK Vũ khí cấp 5 Luck Skill + 11 2 Options Tùy Chọn
  DW Vũ khí cấp 5 Luck + 11 2 Options Tùy Chọn
  EF Vũ khí cấp 5 Luck Skill + 11 2 Options Tùy Chọn
  MG Vũ khí cấp 5 Luck Skill + 11 2 Options Tùy Chọn
  SUM Vũ khí cấp 5 Luck + 11 1 Options Tùy Chọn
  DL Vũ khí cấp 5 Luck Skill + 11 2 Options Tùy Chọn
  RF Vũ khí cấp 5 Luck Skill + 11 2 Options Tùy Chọn

   


   

   

   

  3. Đua Tốp ALL 

   

  Bắt đầu : 13:00 ngày 31/05/2021

   

  Kết thúc : 24h ngày 07/06/2021

   

  Lưu ý : ai là người max reset và đạt lv400 sớm nhất sẽ đoạt giải, reset lần cuối sớm nhưng lên lever 400 sau sẽ tính là thua

   


   

  TOP Phần Thưởng
  1 2 Huy Hiệu Hoàng Tộc Hoặc 2 Lông Vũ
  2 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc Hoặc 1 Lông Vũ
  3 1 Huy Hiệu Hoàng Tộc Hoặc 1 Lông Vũ
  4 150k Gcoin
  5 100k Gcoin

   


   

   

  4. Đua Tốp MASTER 

   

  Bắt đầu : 13:00 ngày 31/05/2021

   

  Kết thúc : 24h ngày 10/06/2021

   

  Kết quả dựa trên bxh tốp MASTER 

   


   

  TOP Phần Thưởng
  1 1 Vũ Khí Rồng 2 Options
  2 1 Pen Elx 2 Options
  3 1 Ring Elx 2 Options

   


   

   

   

  5. Đua Tốp Bang Hội

   

  Bắt đầu : 13:00 ngày 31/05/2021

   

  Kết thúc : 24h ngày 10/06/2021

   

  Kết quả dựa trên bxh tốp Bang Hội

   


   

  TOP Phần Thưởng
  1 200 Bless + 200 Suol
  2 150 Bless + 150 Suol
  3 100 Bless + 100 Suol

   

  MỐC NẠP CÓ THỂ VÀO GAME NHẬN NGAY

  MỐC NẠP : 100K NHẬN NGAY PEN 2 OPTION TÙY CHỌN
  MỐC NẠP  200K NHẬN NGAY 2 RING OPTION TÙY CHỌN

  MỐC NẠP 500K NHẬN 1 NGAY BOX VŨ KHÍ RỒNG 2 OPTION TÙY CHỌN + 1 BỘ NGUYÊN LIỆU XOAY WING 2